znamená, že lektorka se nerekvalifikovala a její certifikát je neplatný.